Wednesday, February 24, 2010

Most Attractive Kamen Rider this Decade?

Yusuke Goudai / Kamen Rider Kuuga

Shouichi Tsugami / Kamen Rider Agito

Shinji Kido / Kamen Rider Ryuki

Takumi Inui / Kamen Rider Faiz

Kazuma Kenzaki / Kamen Rider Blade

Hitoshi Hidaka / Kamen Rider Hibiki

Souji Tendou / Kamen Rider Kabuto

Ryotaro Nogami / Kamen Rider Den-O

Wataru Kurenai / Kamen Rider Kiva

Tsukasa Kadoya / Kamen Rider Decade

Phillip and Shotaro Hidari / Kamen Rider W

No comments: