Saturday, February 27, 2010

Poll Results: Most Attractive Sentai Villainess?


Mele
Winner! 103 of 316

Nai (left) and Mea (right)
Nai got 65 and Mea got 7 votes.

Kegaleshia
47 votes

Lami
36 votes

Zonnette
13 votes

Shibolena
2 votes

Shelinda
12 votes

Venus
5 votes

Lira
8 votes

Furabijou
6 votes

Wendinu
4 votes

Jannu
4 votes

Kazu no Shizuka
4 votes

1 comment:

Sean Akizuki said...

But I still find Lami the hottest. LOL.